SRP.RO

Somnologie si Ventilatilatie Noninvaziva

Competenta somnologie


    În urma publicării iîn Viața Medicală, începând cu luna noiembrie 2013 (data exactă va fi anunțată ulterior), va demara pregătirea teoretică și practică privind obținerea atestatului de studii complementare cu structura modulară “Managementul general al tulburărilor respiratorii din timpul somnului” (42.1 conform publicației din Monitorul Oficial) cu durata de 20 de ore de predare și 4 de săptămâni de aplicații practice (o luna și jumătate) și “Managementul general, clinic și terapeutic al tulburărilor respiratorii din timpul somnului” (42.2) cu durata de 40 de ore de predare și 20 de săptămâni de aplicații practice (6 luni), cu durata totală de 7 luni și jumatate, sub coordonarea Responsabilului Național de Competență/ Atestat de Pregătire Complementară, Prof. Dr. Florin Mihălțan. Cursurile se vor organiza în Amfiteatrul Institutului de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” în 2 etape (corespunzătoare fiecărui modul) și vor reprezenta bibliografia pentru examenul final iar perioadele de aplicații practice (o lună, respectiv 5 luni) se vor desfășura în mai multe centre acreditate de Minister Sănătății (în ordine alfabetică): București, Cluj, Iași, Oradea, Timișoara (fiecare persoanp înscrisă având posibiliteatea de a opta pentru un anumit centru). Întrucât Centrul de Perfecționare din cardul Ministerului Sănătății s-a desființat, toate Competentele/Atestatele de Pregătire Complementară revin Universității de care aparține Responsabilul Național (în acest caz UMF Carol Davila București) iar la sfârșitul fiecărui modul cursanții vor primi o diplomă de la Rectoratul UMF Carol Davila de absolvire a unui curs postuniversitar, însă atestatul de competență/Pregătire Complementară se poate obține de la Minister doar la finalul celor 7 luni ți jumătate, după promovarea unui examen, în baza unei adeverințe semnate de Prof. Dr. Florin Mihălțan. La acest examen se vor putea prezenta doar cei care au participat la ambele module, atât la cursuri cât și la aplicațiile practice (în baza unei garanții date de îndrumătorul de stagiu din centrul pentru care se optează) și care fac efectuării și interpretării a 50 de poligrafii, 25 de polisomnografii, 20 de titrări CPAP, toate sub directa supraveghere a lectorului implicat în program.

    Cei care au promovat examenul de intrare în competență organizat la Conferința Națională de Somnologie de la Sibiu (2013) se vor prezenta pentru înscriere la Rectoratul UMF București începând cu data de 1 septembrie 2013. Clic aici pentru a vizualiza lista.

    Valoarea taxei pentru participarea la pregătirea din cadrul competenței va fi stabilită de către Rectoratul UMF Carol Davila.

   
Pe viitor, după absolvirea primei promoții de atesați/competenți în somnologie, se va organiza un nou examen pentru selecția celor care vor constitui cea de-a doua generație de candidați la obținerea compenței/atestatului. Locurile vor fi limitate și vor avea prioritate cei care au participat la cursurile organizate pâna la acel moment și care sunt implicați în aceasta activitate în mod curent. În acest sens vor depune mărturie cel puțin 3 dintre membrii comitetului secțiunii (inclusiv președintele acesteia). Examenele de intrare în competență vor avea loc cu regularitate, după fiecare absolvire de promoție, atâta vreme cât numărul celor interesați va fi mai mare decat numărul de locuri. Numărul de locuri este stabilit în funcție de capacitatea centrelor de pregătire de a prelua cursanți, capacitate dependentă de numărul total de lectori, de dotarea laboratoarelor și de posibilitatea acestora de a asigura o pregătire cu durata de 7 luni și jumătate.