SRP.RO

Somnologie si Ventilatilatie Noninvaziva

Proceduri acreditare


Acreditarea centrelor de somnologie se face în 2 pași: depunerea unei cereri și apoi o vizită la laborator efectuată de către o comisie a Secțiunii de Somnologie a Societăţii Române de Pneumologie. Poate fi percepută o taxa pentru acoperirea costurilor pe care le implică acest proces, inclusiv vizita de inspecție a laboratorului.

Pentru îndeplinirea primului pas trebuie să depuneți o cerere însoțită de documentele explicative care vă vor fi cerute. Pentru formular clic aici

Comisia de acreditare alcătuită din 3 membrii ai Secţiunii de Somnologie a Societăţii Române de Pneumologie cu atestat de pregatire complementară în domeniu, cu specializări realizate în străinătate, verifică cererea şi posibilitatea de funcţionare a centrelor conform standardelor în vigoare şi acordă un răspuns în decurs de 3 luni de la data depunerii cererii, în baza unei vizite la centrul respectiv care va include verificări de trasee de poligrafie și polisomnografie.

Acreditarea trebuie să fie pe două nivele de competenţă:

1. Centre care efectuează doar poligrafii cardio-respiratorii – NIVEL 1

2. Centre care efectuează polisomnografii (centre de referință) – NIVEL 2

 

Premize legate de logistică (aparatură, încăperi, personal şi din punct de vedere al conţinutului) pentru acreditarea Centrelor de Somnologie de Nivel 1:

n  Cel puţin un poligraf cardio-respirator cu următorii parametrii minimali:

·         Flux respirator

·         Activitate toracică şi abdominală

·         SaO2

·         Sforăit

·         Poziţia corpului

·         Frecvenţa cardiacă

·         Titrare presiunea măştii

n  Cameră cu un singur pat pentru diagnostic şi potrivirea aparaturii.

n  Cel puţin 2 cadre medicale cu următoarea pregătire:

·         Participarea activă la unul dintre cursurile de 3-5 zile de Somnologie analoge cursurilor germane BUB.

·         Dovada că au diagnosticat singuri cel puţin 50 de pacienţi şi au tratat 25 de bolnavi cu tulburări respiratorii în timpul somnului.

·         Stagiu de 4-6 săptămâni într-un Centru de Somnologie de Nivel 2.

n  Atestat al pregătirii şi însuşirii cunoştinţelor

n  Cel puţin 2 cadre sanitare cu nivel mediu (asistent/ă) cu următoarea pregătire:

·         Stagiu de 1 săptămână într-un Centru de Somnologie de nivel 1 sau 2.

·         Participarea activă la formarea unui cadru sanitar cu nivel mediu care lucrează într-un laborator de somn.

n  Atestarea colaborării cu un Centru de Somnologie de Nivel 2

 

Premize legate de logistică (aparatură, încăperi, personal şi din punct de vedere al conţinutului) pentru acreditarea Centrelor de Somnologie de Nivel 2

  1. Minim un polisomnograf
  2. Minim un somnograf
  3. Camera de înregistrare
  4. Personal
  • Minim un polisomnograf cu cel puţin următorii parametrii:

·         2 EEG (C3-A2, C4-A1)

·         2 EOG

·         1 EMG submental

·         Microfon pentru sforăit

·         Senzor pentru poziţia corpului

·         Fluxul respirator oro-nazal

·         Excursiile respiratorii toracice

·         Excursiile respiratorii abdominale

·         2 EMG, tibialis anterior

·         Ekg, un canal

·         Pulsoximetrie

·         Monitorizare video cu captor de poziţie

·         Titrare presiunea măştii

·         Alţi parametrii în funcţie de importanţa Centrului de Somnologie

n  Minim un somnograf cu cel puţin următorii parametrii:

·         Flux respirator

·         Activitate toracică şi abdominală

·         SaO2

·         Sforăit

·         Poziţia corpului

·         Frecvenţa cardiacă

·         Presiunea măştii

n  Camera de înregistrare:

·         Posibilitate de a aigura întuneric în camera pacientului, încăpere suficient de spaţioasă (ideal > 12 mp)

·         Izolare fonică corespunzătoare

·         Camere separate de supraveghere şi înregistrare

·         Posibilitate de comunicare cu pacientul

n  Personalul necesar:

·         Medic coordonator cu pregătire corespunzătoare în domeniul Somnologiei, ex. : Competenţă de Somnologie, membru al Secţiunii de Somnologie a Societăţii Române de Somnologie

·         Cel puţin încă un medic colaborator cu pregătire în Somnologie, membru al Secţiunii de Somnologie a Societăţii Române de Somnologie

·         Cel puţin 2 cadre cu pregătire tehnico-medicală cu participare activă la un curs de somnologie pentru personal nemedical şi un stagiu de 4 săptămâni într-un centru experimentat de nivel 2 (sau în străinătate)

·         Personalul de noapte care supraveghează polisomnografia şi care asigură cablarea aparaturii trebuie să aibe o bogată participare la un curs de somnologie pentru personal nemedical şi cel puţin un stagiu de noapte cu durată de o săptămână într-un centru de somnologie de nivel 2

·         Un supraveghetor pentru maximum 4 locuri de înregistrare, iar pentru cablare maxim 2 locuri

·         Secretariat funcţional disponibil pentru managementul pacientului şi pentru contacte cu furnizorii de servicii, autorităţi

·         Garanţia asigurării de servicii medicale de urgenţă pe timpul nopţii

n  Dovada competenţei următoarelor investigaţii:

·         Cel puţin 25 polisomnografii vizualizate si evaluate ;

·         Cel puţin 10 MSLT sau MWT evaluate ;

·         Cel puţin 50 chestionare sau jurnale de somn completate de către pacienţi;

·         Documentarea a cel puţin 20 adaptări de aparate (nCPAP, nBiPAP, NIV)

·         Cel puţin 10 adaptări nocturne a oxigenoterapiei

n  Dovada colaborării cu următoarele specialităţi:

·         Pneumologie

·         Medicină internă/Cardiologie

·         ORL

·         Medicina Muncii

·         Boli de nutriţie

·         Neurologie

·         Psihiatrie/Psihologie

·         Pediatrie

n  Acreditarea va fi documentată printr-un atestat.

n  După 2 ani urmează o reevaluare, apoi la 3-4 ani.

 

Pentru o mai bună informare vă sugerăm să parcurgeți următoarele documente europene: